NAZAJ

Pravila in pogoji uporabe

Spletno stran www.vegeta.si (v nadaljevanju spletno mesto) je pripravila in jo ureja Podravka, d. d., (v nadaljevanju Podravka ali mi).

Po prvi uporabi spletnega mesta bomo predvidevali, da ste se v celoti seznanili s temi pogoji, da jih razumete in sprejemate. Če z njimi ne soglašate, vas prosimo, da ne dostopate do spletnega mesta in ne uporabljate njegovih vsebin. Če imate kakršna koli vprašanja ali vam kaj ni jasno v zvezi s Pogoji uporabe, vas prosimo, da se obrnete na Podravko d.o.o., prek e-naslova info@podravka.si

Podobo in vsebino spletnega mesta ter Pogoje uporabe lahko zaradi določenih razlogov spremenimo, zato vas prosimo, da si jih občasno ogledate, da bi se seznanili z morebitnimi spremembami. Če boste spletno mesto uporabljali tudi pozneje, bo to za nas pomenilo, da ste sprejeli vse morebitne spremembe.

Predmetni pogoji se nanašajo na naslednja področja:

  1. Pogoji uporabe
  2. Avtorske in druge pravice intelektualnega lastništva
  3. Jamstva in omejitev pravic
  4. Varstvo osebnih podatkov, zaupnost, piškotki (cookies)
  5. Statistika
  6. Povezave
  7. Spremembe ali prenehanje veljavnosti pogojev uporabe

1. Pogoji uporabe

Dovoljena uporaba

Prenos in tiskanje katerega koli obrazca (npr. za naročilo) ter pregled drugih gradiv in vsebin na tem naslovu so mogoči samo v zasebne namene. Prepovedani so javno prikazovanje, prenašanje, objavljanje, spreminjanje, reproduciranje, distribuiranje, sodelovanje pri prenosu ali prodaji, izdelavi kopij, pošiljanju in vsaki drugi vrsti uporabe celovite vsebine spletnega mesta ali enega njegovega dela. Prav tako je prepovedano izbrati in usklajevati vsebino spletnega mesta, in sicer brez izrecnega pisnega dovoljenja Podravke, d. d., ter drugih nosilcev avtorskih in drugih pravic intelektualnega lastništva. Če je taka privolitev izdana, ni dovoljeno brisati ali spreminjati obstoječih podatkov, ki se nanašajo na avtorske pravice in/ali trgovsko znamko ali druge pravice intelektualnega lastništva.

Uporaba v trgovske namene

Prepovedano je uporabljati spletno mesto za trgovino, prodajo in v druge trgovske namene, razen nakupa od Podravke, d. d. Objavljanje reklam ali zbiranje ponudb za izdelke in storitve ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja Podravke. Prepovedano je prenašanje in objavljanje žaljivih, vulgarnih, grozilnih ali nevljudnih oziroma na drug način nesprejemljivih ali protizakonitih vsebin ter tistih, s katerimi se kršijo pravice katere koli strani, posebej pa vsebin, ki vsebujejo viruse ali drugo škodljivo gradivo. Uporabniki prevzemajo odgovornost za vsako škodo, ki je posledica njihovih dejavnosti in niso v skladu s predhodno navedenim, kakor tudi za vsako drugo vrsto škode, ki bi lahko izvirala iz tega. Podravka, d. d., si pridržuje pravico (ne pa tudi obveznosti), da gradiva in vsebine, ki jih uporabniki objavljajo na spletnem mestu, v celoti ali delno izbriše.    

Posredovanje vsebin in gradiv

S posredovanjem vsebin in gradiv (vključno, vendar ne izključno, s predlogi, z idejami, risbami, recepti) na ta naslov, Podravki, d. d., samodejno predate (ali jamčite, da je lastnik gradiva izrecno dovolil) nepreklicne, stalne ter ekskluzivne pravice in licenco za uporabo, prilagajanje, spreminjanje, vključevanje v druga dela, prevode, objavljanje, prenos ter distribucijo omenjenega gradiva v kateri koli obliki in z vsemi do zdaj znanimi ter bodočimi mediji za kateri koli namen in brez nadomestila. Pogoji iz te točke veljajo tudi po prenehanju veljavnosti teh Pogojev.

2. Avtorske in druge pravice intelektualnega lastništva

Vsebina spletnega mesta je zaščitena z avtorskimi pravicami, ki pripadajo Podravki, d. d., ali pa so prepuščeni Podravki, d. d., ter so last tretjih oseb. Podravka, d. d., ima avtorsko pravico urejanja, izbire in usklajevanja vsebine spletnega mesta. Spletna stran prav tako vsebuje zaščitne znake, imena posameznikov in druge vsebine intelektualnega lastništva v lastništvu Podravke, d. d., ali tretjih oseb, Podravka pa je nosilec licence. Nobena vsebina na spletnem mestu se ne sme uporabljati neomejeno. Lahko zahtevate dovoljenje za razmnoževanje gradiva.

Slike in video

Vse fotografije, slike, video zapisi, biografski podatki oseb in/ali druga gradiva, ki se pojavljajo na spletnem mestu, so izključno lastništvo Podravke, d. d. Avtorske in vse druge pravice intelektualnega lastništva nad vsemi gradivi na spletnem mestu pripadajo Podravki, d. d. Vse pravice so pridržane. Poslovnim subjektom je dovoljeno, da gradivo uporabijo izključno v promocijske, uredniške in informativne namene za objavo v časopisu, revijah in elektronskih medijih. Drugačna uporaba gradiva s spletnega mesta ni dovoljena. Prav tako ni dovoljena uporaba katerega koli gradiva s spletnega mesta v zvezi s prodajo ali z nudenjem na prodaj izdelkov ali storitev katere koli vrste. Opredeljeno dovoljenje in način uporabe spletnega mesta se ne smeta prenašati, prepustiti tretjim osebam ali podeliti, vsak tovrstni namerni poskus se šteje kot ničen. Medijski uporabniki se z uporabo gradiv s spletnega mesta obvežejo, da bodo upoštevali določene omejitve, pogoje in zahteve.

3. Jamstva in omejitev pravic

Podravka, d. d., se trudi, da bi bili na spletnem mestu objavljeni točni in aktualni podatki, vendar ne prevzema odgovornosti za točnost ter popolnost le-teh, prav tako se ni mogoče pritožiti. Poleg jamstva za izdelke, ki jih je Podravka, d. d., izrecno objavila, poudarjamo, da je vsa gradiva in vsebine na spletnem mestu treba razumeti »take, kot so«, Podravka, d. d., ni odgovorna za morebitne posledice, ki lahko izhajajo iz drugačne razlage gradiva in vsebine na spletnem mestu. Podravka, d. d., ne zagotavlja, da bo spletno mesto vedno dostopno in na razpolago ter da ne bo vsebovalo napak in virusov. Vsak uporabnik izrecno sprejema uporabo spletnega mesta na lastno odgovornost.   

Podravka, d. d., ni odgovorna za škodo ali poškodovanje (vključno, vendar ne izključno, posebno ali posledično škodo), ki je lahko posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe katerega koli dela spletnega mesta ali vsebine, ki so jo objavili ali dodali drugi uporabniki.

Medijski subjekti in drugi uporabniki, ki uporabljajo spletno mesto, izrecno sprejmejo, da bodo poravnali škodo Podravki, d. d., v primeru kakršnih koli terjatev, stroškov ali odgovornosti, ki bi nastali z nevestno uporabo gradiv na spletnem mestu na strani istega uporabnika, vključno s kakršno koli neposredno, posredno, slučajno, posebno ali posledično škodo.   

Podravka, d. d., in dobavitelji prav tako ne sprejmejo nobene zakonske odgovornosti za točnost, popolnost ali uporabnost podatkov, naprav, izdelkov ali postopkov, ki so prikazani, ter ne jamčijo, da uporaba informacij, naprav, izdelkov ali postopkov ne bo kršila zasebnih pravic.

Omejitve pravic glede oglaševanja

Omenjanje katerega koli določenega izdelka, postopka sli storitve, ki ima tržno ime, zaščitni znak, proizvajalca in podobno, ne pomeni, da ga Podravka, d. d., ali kateri koli od zaposlenih ter dobaviteljev oglašuje, priporoča ali mu je naklonjen.

Omejitev pravic na zunanje povezave

Prikazovanje zunanjih hiperpovezav ne pomeni, da Podravka, d. d., dobavitelji ali pokrovitelji oglašujejo tovrstna zunanja spletna mesta, informacije, izdelke ali storitve, ki jih vsebuje. Podravka, d. d., ali kateri koli od zaposlenih, pokroviteljev ali dobaviteljev nima nadzora nad informacijami, ki jih vsebujejo tovrstna zunanja mesta. Zunanje povezave na spletnem mestu so v skladu s politiko Podravke, d. d., ki ni odgovorna za vsebino katere koli povezane strani, ki jo je dobila od svojih strežnikov. Povezave lahko vključujejo besedilne povezave, male slike, ikone ali sličice, ki prikazujejo povezavo, vendar ne oglašujejo izdelka ali storitve.

4. Registracija

Z registracijo na spletni strani postanete član skupnosti, ki vam omogoča brezplačno uporabo interaktivne vsebine, o katerih se uporabnike obvešča na samih spletnih straneh znotraj spletne strani. 

Z registracijo se dobi možnost hranjenja zanimive vsebine v uporabniškem računu uporabnika. 

Registrirajo se lahko le polnoletne osebe, ki sprejmejo ta pravila in pogoje uporabe in se seznanite z načinom zbiranja, obdelave in uporabe vaših osebnih podatkov, ki jih vnesete v skladu s Pravili zaščite zasebnosti. Pri registraciji ste dolžni vnesti resnične podatke. Navajanje imen ali naslovov drugih oseb ter psevdonimov ni dovoljeno. V teh primerih si pridržujemo pravico izbrisati podatke brez prehodnega obvestila. 

Pri registracii lahko izberete možnost prejemanja brezplačnih elektronskih promocijskih sporočil o novostih na spletni strani (e-newsletter) ter ostalih posebnih sporočil. V primeru izbora prejemanja posebnih sporočil soglašate s prejemanjem promocijskih ter ostalih sporočil o proizvodih in storitvah povezanih s kulinariko, prehrano in podobnimi vsebinami. Prijavite se lahko tudi na spletne raziskave, povezane z vsebino spletne strani ter proizvodnim programom Podravke. 

Registrirani uuporabniki podatkov za prijavo, kot so npr. elektronski naslov, uporabniško ime in/ali geslo, ne smejo posredovati tretjim osebam. Uporabnik mora podatke, ki so potrebni za dostop do uporabniške računa, skrbno varovati  in preprečiti nepooblaščen dostop do svojega uporabniškega računa. Če uporabnik izve, da je prišlo do zlorabe njegovih podatkov, je dolžan o tem nemudoma obvestiti naše uredništvo. 

Uporabnik odgovornost za malomarno ravnanje s svojimi prijavnimi podatki nosi sam. To velja predvsem za nepooblaščeno posredovanje podatkov in njihovo malomarno shranjevanje, zaradi česar bi lahko prišlo do zlorabe. 

Uporabniški račun je uporabnikom na voljo brezplačno in za nedoločen čas. Pridržujemo si pravico, da kadar koli brez navajanja razlogov posameznim uporabnikom preprečimo registracijo ali uporabo Vegeta uporabniške računa. Prav tako si pridržujemo pravico do sprememb ali ukinitve spletne strani ali uporabniškega računa v celoti ali samo določenih storitev. 

Uporabnik lahko kadar koli izbriše uporabniški račun in/ali preneha uporabljati eno ali več storitev tako, da svojo zahtevo sporoči  na elektronski naslov info@podravka.si.  

Z izbrisom uporabniškega računa ne preneha veljati odgovornost uporabnika za povzročeno škodo, ki je bila povzročena v času trajanja registracije.

5. Povezave

Po svojih najboljših močeh se trudimo zagotoviti, da vas in/ali vašega otroka vse preusmeritve napotijo na spletne strani, katerih vsebina je kakovostna v smislu, da ne spodbuja negativnosti. Vendar se spletne strani in naslovi hitro spreminjajo in ne moremo vedno jamčiti za vsebino vsakega naslova, na katerega vas usmerimo.

6. Spremembe ali prenehanje veljavnosti pogojev uporabe

Podravka, d. d., si pridržuje pravico do spremembe ali prenehanja spletnega mesta (njegovega dela ali v celoti) in pogojev uporabe v katerem koli trenutku. Spremembe začnejo veljati z objavo na tem naslovu ali ko so uporabniki obveščeni o njih. Pogoji uporabe veljajo vse do vaše ali Podravkine prekinitve. Vaša prekinitev je mogoča v vsakem trenutku in pomeni prenehanje uporabe spletnega mesta ter uničenje vseh gradiv in vsebin, prenesenih s tega spletnega mesta.

Ažurirano 05.03.2023.