NATRAG

Pravila i uvjeti korištenja

Web stranicu https://vegeta.com/hr (dalje u tekstu: web lokacija) pokrenula je i uređuje Podravka d.d. (dalje u tekstu: Podravka ili mi).

Prvim korištenjem web lokacije smatra se da ste u cijelosti upoznati s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web lokaciji i da ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo da se obratite našem uredništvu na adresu vegeta@vegeta.hr.

Zadržavamo pravo da izmijenimo izgled i sadržaj web lokacije te Uvjete korištenja stoga vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje web lokacije predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

Predmetni uvjeti odnose se na nekoliko segmenata:

  1. Uvjeti korištenja.
  2. Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva.
  3. Jamstva i uskraćivanje prava.
  4. Registracija
  5. Linkovi
  6. Promjene i prestanak važenja.

1. Uvjeti korištenja

Dopušteno korištenje

Preuzimanje i ispis svakog obrasca, kao npr. za narudžbu i sl., te pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja web lokacije ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Podravke d.d. i drugih nositelja autorskih i ostalih prava intelektualnog vlasništva. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak ili drugo pravo intelektualnog vlasništva.

Korištenje u trgovačke svrhe

Zabranjeno je koristiti web lokaciju za trgovinu, prodaju te u druge trgovačke svrhe osim kupnje od Podravke d.d. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez pismenog odobrenja Podravke. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići. Podravka d.d. pridržava pravo (ali ne i obvezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na web lokaciji, u cijelosti ili djelomično izbriše.

Dostavljanje sadržaja i materijala

Dostavljanjem sadržaja i materijala (uključujući, ali ne isključivo, prijedloge, ideje, crteže, recepte) na ovu adresu, automatski izdajete (ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio) Podravki d.d. neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licenciju za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju po čitavom svijetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. Uvjeti ove točke važe i nakon prestanka važnosti ovih Uvjeta.

2. Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva

Sadržaj web lokacije zaštićen je autorskim pravima koja pripadaju Podravki d.d., ili su ustupljena Podravki.d.d., a u vlasništvu su trećih osoba. Podravka d.d. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja web lokacije. Nadalje, web lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u vlasništvu Podravke d.d ili trećih osoba, a Podravka je nositelj licencije. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na web lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Može se zatražiti dozvola za umnožavanje.

Slike i video

Sve fotografije, slike, video zapisi, biografski podaci osoba i/ili ostali materijali koji se pojavljuju na web lokaciji isključivo su vlasništvo Podravke d.d. Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva na svim materijalima koji se nalaze na web lokaciji pripadaju Podravki d.d. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s web lokacije nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s web lokacije u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način korištenja web lokacije ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Korištenjem materijala s web lokacije, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

3. Jamstva i uskraćivanje prava

Podravka d.d. ulaže razuman napor kako bi se na web lokaciji objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu. Osim jamstava za proizvode koje je Podravka d.d. izričito objavila, Podravka naglašava da sve materijale i sadržaje na web lokaciji treba uzeti “takvima kakvi jesu”, te se Podravka d.d. ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na web lokaciji. Podravka d.d. ne jamči da će web lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje web lokacije na svoju vlastitu odgovornost.

Podravka d.d. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web lokacije, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste web lokaciju, izrijekom prihvaćaju obeštetiti Podravku d.d. za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s web lokacije od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Nadalje, Podravka d.d. i dobavljači ne preuzimaju nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda ili postupaka ovdje prikazanih, te ne jamče da korištenje informacija, uređaja, proizvoda ili postupaka neće uznemiravati privatna prava.

Uskraćivanje prava na reklamiranje

Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača, ili slično, ne znači nužno da ga Podravka d.d. ili bilo koji od njezinih zaposlenika i dobavljača reklamira, preporučuje ili favorizira.

Uskraćivanje prava na vanjske veze

Pojava vanjskih hiperlinkova ne znači da Podravka d.d., dobavljači ili pokrovitelji reklamiraju takve vanjske web lokacije, ili informacije, proizvode ili usluge koje oni sadrže. Podravka d.d. niti bilo koji od njezinih zaposlenika, pokrovitelja i dobavljača nema kontrolu nad informacijama koje sadrže takve vanjske lokacije. Vanjske veze na web lokaciji u skladu su s politikom Podravke d.d., koja nije odgovorna za sadržaj bilo kojeg povezanog sitea koji je dobila od svojih poslužitelja. Veze mogu uključivati tekstualne linkove, male slike, ikone ili sličice koje ilustriraju vezu, a ne reklamiraju proizvode ili usluge.

4. Registracija

Registracijom na Web lokaciji postajete član zajednice što vam omogućava besplatno korištenje velikog broja interaktivnih sadržaja i funkcionalnosti o kojima se korisnici obavještavaju na samim stranicama Web lokacije

Registracijom također dobivate mogućnost spremanja zanimljivog sadržaja na vaš korisnički profil.

Registrirati se može samo punoljetna, potpuno poslovno sposobna osoba. Registracija je moguća samo ako prethodno prihvatite ove uvjete korištenja te se upoznate s načinom na koji vaše osobne podatke koje unesete prikupljamo, obrađujemo i koristimo u skladu s našim Pravilima zaštite privatnosti. Prilikom registracije dužni ste unositi točne i istinite podatke. Ne dopuštamo korištenje imena koje je neprikladno, uvredljivo ili vulgarno. Zadržavamo pravo obrisati takva imena bez prethodne obavijesti.

Prilikom registracije, možete izabrati primanje besplatnih elektronskih obavijesti o novostima s web stranice (e-newsletter) kao i posebnih obavijesti. Ako izaberete primanje posebnih obavijesti, izražavate svoj pristanak za primanje reklamnih i drugih obavijesti o proizvodima i uslugama vezanima za kulinarstvo, hranu, zdravlje i slične teme. Jednako tako se možete prijaviti na online istraživanja vezana uz sadržaje i funkcionalnosti Web lokacije te proizvodni program Podravke.

Nakon izvršene registracije dobivate vlastiti korisnički račun. Sve podatke o svom korisničkom računu, a osobito odabranu lozinku, dužni ste čuvati kao povjerljive podatke. Ne preuzimamo odgovornost za štetu koja vama, drugim korisnicima ili trećoj osobi može biti uzrokovana zbog korištenja korisničkog računa bez autorizacije, odnosno druge zlouporabe podataka koji su dostupni na korisničkom računu. Ako uočite neautorizirano korištenje vašeg korisničkog računa, odnosno njegovu zlouporabu, molimo da o tome odmah obavijestite naše Uredništvo.

Vlastiti korisnički račun možete izbrisati tako da se javite na e-mail vegeta@vegeta.hr.

Prestankom registracije ne prestaje vaša odgovornost za moguće povrede koje ste počinili i/ili štetu koju ste prouzročili za vrijeme trajanja vaše registracije.

5. Linkovi

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših web stranica upute vas i/ili vaše dijete na web stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na webu se brzo mijenjaju, i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjerimo. 

6. Promjene i prestanak uvjeta korištenja

Podravka d.d. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane Podravke d.d. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja web lokacije i poništenje svih materijala i sadržaja “skinutih” i korištenih s iste web lokacije.

Ažurirano 2.10.2023.